תעודות

רישיון להדברת חרקים ומכרסמים

 

רישיון הדברה באיוד

 

חבר באירגון המדבירים

 

קורס עזרה ראשונה לנפגעי רעל 

 

רישיון לעבודה בגובה

 

רישיון מפקח בעלי חיים